Not known Details About МЕРКЕЛAs a agent of Earth Earth and commissioner on the issues of democracy in The nice Union in the Universe, I, Chergar Strannik, experienced the chance to take a look at different planets as provided by the programme for finding out the sorts of democracy encountered within the Universe.

Защото за какво служи тази бутафорна демокрация в държавата, когато бизнесът, капиталистическите изроди и техните идеологически подлоги си купиха пълна свобода и независимост от същата тази държава? За какво служи, ако не за маскарад, за декор и заблуда на манипулирания и отруден народ и за забавление на капиталистическата измет.

Разбира се, и по отношение на водата има редица икономически изгоди, които се явяват второстепенни последици от първостепенно значение. Например, вие можете да развиете бизнес с бутилирана вода от зоните на фракинга, която да продавате на световните пазари, изтъквайки нейната животворна сила.

Но какво всъщност се случваше? Парите губеха своя смисъл, те ставаха излишни и ненужни. Те бяха изиграли своята роля, бяха дали своята дан в развитието на човечеството и им предстоеше да заемат своето място в музея на човешката история.

крещеше Миро по микрофона – аз първи влязох в останките на тази изгоряла банка, за да ви направя съпричастни на тази трагедия на банкнотите. Незнайно колко банкноти са пострадали при този вандалски акт. Ето тука вие първи виждате останки от изгорелите банкноти и парчетата от счупената бутилка узо, използвана за направата на все по-популярният сред гръцките вагабонти, коктейл Молотов.

Тоест, да се съгласявате да работите на ниско заплащане, толкова ниско, че да не ви остават пари извън необходимите да поддържате жизнените си функции, означава сами да се обричате на мизерия. А да се съгласявате с наложеното от медиите и работодателите твърдение, че ниските заплати са необходимо условие, за да се развива икономиката и да се привличат чуждестранни инвестиции, че само така ще сте истински конурентоспособни, е типичен пример за корумпиране на разума.

– Какво липсва според вас на българския народ, за да преодолее този кризисен етап от своето съществуване?

Гарантираме си, че техният труд ще бъде изцяло на наше разположение, че те ще се отзовават безропотно на всяко наше повикване години и години напред, до края на живота си. А участта на тези, които са взели от нашите пари под лихва, но вече не са ни необходими – било поради остарелите им познания, било поради пренасищане на трудовия пазар вследствие на относително свръхнаселение, – та тяхната участ ще служи за плашило на останалите. Къде са нашите предци, да ни видят как заменихме камшика с лихвата!

За целта е нужно да се контролира младежта, да се управлява нейното свободно време, да се контролират ценностите и желанията на подрастващото поколение.

БНТ апелира и към останалите български и чуждестранни телевизии да се включат в новия революционен и сензационен метод на лечение, като по този начин съкратят времето, необходимо за тотално излекуване на българския народ.

Нима е нормално, правителството срещу което протестирате да приема закони които да ви казват как, докъде и колко време можете да протестирате? Нима е нормално да бъдете обявен за престъпник, задържан и осъден, затова, че сте протестирали срещу престъпните практики на самите управляващи политически и бизнес елити, същите които са приели законите как да протестирате?

Самото метро ще бъде удължено до сметището, за да се улесни достъпът на уличните кучета до това богато на хранителни отпадъци място.

на които е click here подложен целият финансов демократичен свят от страна на мързеливите гърци. Техните усилия са насочени срещу беззащитните банки и финансови институции, не само в Европа но и по целия свят.

”Напоследък сред нас, британците, стана мода да си купуваме имоти в България. От една страна, наистина красивата природа, за каквато ние тук можем само да мечтаем, и от друга, ниските цени на селските къщи, както и примамливите оферти на имоти в затворени комплекси накланяха везните в полза на решението за една такава – на пръв поглед изгодна – сделка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *